Máy Phun Sương Bộ

(14 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • Bộ máy phun sương Kojin Tex 10 đầu phun

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: ĐÀI LOAN
  • Mô tả ngắn: Bộ Máy Phun Sương Kojin Tex 10 đầu phun+ 1 máy phun sương  Kojin Tex fog 15G+ 10 bộ béc phun+ 15 m dây.+ 1 bộ lọc nước+ Bảo Hành 12 tháng.
 • Bộ máy phun sương Kojin Tex 100 đầu phun

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: ĐÀI LOAN
  • Mô tả ngắn: Bộ máy phun sương Kojin Tex 100 đầu béc phun+ 1 máy phun sương Kojin Tex - FOG 100G+ 100 đầu béc phun+ 110 m dây.+ 2 bộ lọc nước+ Bảo hành 12 tháng
 • Bộ máy phun sương Kojin Tex 15 đầu phun

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: ĐÀI LOAN
  • Mô tả ngắn: TRỌN BỘ THIẾT BỊ BAO GỒM:+ 1 máy phun sương  Kojin Tex- Fog 15G+ 10 bộ béc phun+20 m dây.+ 1 bộ lọc nước+ Bảo Hành 12 tháng.
 • Bộ máy phun sương Kojin Tex 150 đầu phun

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Koji Tex Fog 150G
  • Thương hiệu: ĐÀI LOAN
  • Mô tả ngắn: Bộ máy phun sương Kojin Tex 150 đầu béc+ 1 Máy phun sương Kojin Tex Fog 150G+ 150 Bộ béc phun+ 200m dây.+ 2 bộ lọc nước+ Bảo hành 12 tháng
 • Bộ máy phun sương Kojin Tex 20 đầu phun

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: ĐÀI LOAN
  • Mô tả ngắn: Bộ máy phun sương Kojin Tex 25 đâu phun+ 1 máy phun sương  Kojin Tex 25G+ 20 đầu béc phun+ 30m dây.+ 1 bộ lọc nước+ Bảo hành 12 tháng
 • Bộ máy phun sương Kojin Tex 35 đầu phun

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: ĐÀI LOAN
  • Mô tả ngắn: Bộ máy phun sương Kojin Tex 35 đầu phun+ 1 máy phun sương  Kojin Tex 35G+ 30 đầu béc phun+ 40 m dây.+ 1 bộ lọc nước+ Bảo hành 12 tháng
 • Bộ máy phun sương Kojin Tex 50 đầu phun

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: ĐÀI LOAN
  • Mô tả ngắn: Bộ máy phun sương Kojin Tex 50 đầu béc+ 1 máy phun sương Kojin Tex fog 50G+ 50 Bộ béc phun+ 60m dây.+ 1 bộ lọc nước+ Bảo hành 12 tháng
 • Bộ máy phun sương Kojin Tex 70 đầu phun

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: ĐÀI LOAN
  • Mô tả ngắn: Bộ máy phun sương Kojin Tex 70 đầu phun+ 1 Máy phun sương  Kojin Tex - Fog 70G+ 70 đầu béc phun+ 80m dây.+ 1 bộ lọc nước+ Bảo hành 12 tháng
 • Trọn bộ máy phun sương rời - 10 béc phun

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: ĐÀI LOAN
  • Mô tả ngắn: Bộ 10 béc phun bao gồm1: Máy phun sương Đài Loan GP 25002: Adapter3: 10 bộ béc phun sương4: 15m dây PE5: 1 Bộ lọc nước có răng và bass.Máy phun sương GP 2500  được nhập trực tiếp từ Đài Loan về Việt Nam.-Bảo Hành 12 tháng.
 • Trọn bộ máy phun sương rời - 20 béc phun

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: ĐÀI LOAN
  • Mô tả ngắn: Bộ 20 béc phun bao gồm1: Máy phun sương Đài Loan GP 26002: Adapter3: 15 bộ béc phun sương4: 30m dây PE5: 1 Bộ lọc nước có răng và bass.Máy phun sương GP 2600  được nhập trực tiếp từ Đài Loan về Việt Nam.-Bảo Hành 12 tháng.
 • Trọn bộ máy phun sương rời - 30 béc phun

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: ĐÀI LOAN
  • Mô tả ngắn: Bộ 30 béc phun bao gồm1: Máy phun sương Đài Loan GP 26002: Adapter3: 30 bộ béc phun sương4: 40m dây PE5: 1 Bộ lọc nước có răng và bass.Máy phun sương GP 2600  được nhập trực tiếp từ Đài Loan về Việt Nam.-Bảo Hành 12 tháng
 • Trọn bộ máy phun sương rời - 5 béc phun

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: ĐÀI LOAN
  • Mô tả ngắn: Bộ 5 béc phun bao gồm1: Máy phun sương Đài Loan GP 25002: Adapter3: 5 bộ béc phun sương4: 10m dây PE5: 1 Bộ lọc nước có răng và bass.Máy phun sương GP 2500  được nhập trực tiếp từ Đài Loan về Việt Nam.- Bảo Hành 12 tháng

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Kích thước
Thiết Bị Nhà Yến PvH
Thiết Bị Nhà Yến PvH